Egoitzaren Gainean

Zerbitzu Etena

Udalaren Egoitza Elektronikoko zerbitzu bati edo guztiei eragin diezaioketen mantentze- teknikoko lanengatik izaten dira. Zerbitzuaren etenalditzat hartzen dira Udalarenak ez diren arrazoiengatik gertatzen direnak ere, hala nola: 

  • Internet zerbitzua erortzea, egoitza duen plataformara sarrera eragozten duena.
  • Elikatze sistema laguntzaileek erantzun ahal diotena baino luzaroagoan dauden argindar hornikuntzan mozketa edo arazoak, bai udaletxean edo baita egoitzaren zerbitzaria dauden lekuan.
  • Egoitzak lan egiten duen interkonexio- plataformak jaustea edo txarto ibiltzea(@firma, Izenpe, etab)..

Programatutako zerbitzuko etenaldiak daudenean, behar den aurretiaz argitaratuko dira atal honetan