Egoitzaren Gainean

Identifikazio eta sinadura Sistema

Administrazio publikoak behartuta daude administrazio prozeduran interesdun direnen nortasuna egiaztatzera, haien izen-abizenak edo sozietate-izena egiaztatuz –zer dagokion– nortasun agiri nazionalean edo identifikazio dokumentu baliokidean.

Interesdunak elektronikoki identifika daitezke administrazio publikoen aurrean, erabiltzaile gisa aurrez erregistratzeko eta nortasuna egiaztatzeko modua eskaintzen duen edozein sistemaren bidez. Bereziki, sistema hauek onartuko dira;

1.- Ziurtagiri elektronikoa: Sinadura elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan oinarritzen diren sistemak

2.- Zigilu elektronikoa: Zigilu elektronikoko ziurtagiri elektroniko aitortu edo kualifikatuetan oinarritzen diren sistemak.

3.-  Pasahitz bidezko identifikazioa: Gako itunduko sistemak eta administrazio publikoek baliozkotzat jotzen duten beste edozein sistema, ezartzen diren termino eta kondizioetan  9.1 c) art)

Hiruretarik bat gitxienez, onartu behar dau Administrazioak eta 9.1.c) aukera onestekotan, aurreko biak ere onartutzat jotzen dituela ulertzen da izapide edo prozedura horretarako. 

Izenpea edo sinadura beharrezkoa izango da honako kasuetan (11. art):

1.- Eskaerak egiteko

2.- Erantzukizunpeko adierazpenak edo komunikazioak aurkezteko

3.-Errekurtsoak jartzeko

4.- Akzioetan atzera egiteko

5.- Eskubideei uko egiteko

Udalaren egoitza elektronikoak hurrengo ziurtagiri digitalen erabilera baimentzen du:

IZENPE                                    Nola lortu ziurtagiria?                                 Ohiko galderak

FNMT                                      Nola lortu ziurtagiria?                                 Ohiko galderak

Camerfirma                             Nola lortu ziurtagiria?                                 Ohiko galderak

NAN elektronikoa                     NAN elektronikoaren gaineko informazinoa         

 Egoitza elektronikoan sinatzeko AutoFirma instalaturik egon behar da.